Területek

Szerződések joga Társasági jog Követelésbehajtás Munkajog További szakterületek
Szerződések joga
Társasági jog
Követelésbehajtás
Munkajog
További szakterületek
Szerződések joga
 • megbízó akaratának érvényre juttatása („testreszabás”)
 • hátrányos rendelkezések kiikatása
 • jogszabályokkal való összhang
 • irányadó szerződéses gyakorlatnak való megfelelés
 • javaslattétel további rendelkezésekre
 • világos szerkezeti felépítés kialakítása
 • Adásvételi szerződés
 • Bérleti szerződés
 • Általános szerződési feltételek
 • Keretszerződés
 • Kölcsönszerződés
 • Megbízási szerződés
 • Vállalkozási szerződés
 • Együttműködési szerződés
 • Engedményezési szerződés
 • Tartozásátvállalási szerződés
 • Forgalmazói szerződés
 • Franchise (jogbérleti) szerződés
 • Utazási szerződés
 • Kutatási szerződés
 • Fuvarozási szerződés
 • Szállítmányozási szerződés
 • Közvetítői szerződés
Társasági jog
 • alapítói szándéknak való megfelelés
 • jogszabályokkal való összhang
 • bevált gyakorlati megoldások alkalmazása
 • társaság sajátos működésére szabott dokumentumok
 • javaslattétel opcionális rendelkezésekre
 • részletes tájékoztatás (tagok, ügyvezetők felelőssége, összeférhetetlenségi szabályok, társaság működése, stb.)
 • Társasági szerződés készítése
 • Társasági szerződés módosítása
 • Képviselet elektronikus cégeljárásban
 • Hatósági engedély beszerzése
 • Belső szabályzat, ügyrend
 • Taggyűlési meghívó és jegyzőkönyv
 • Taggyűlés levezetése
 • Üzletrész átruházása
 • Szindikátusi szerződés
 • Beolvadás, Kiválás
 • Társasági formaváltás
 • Végelszámolás
 • Törvényességi felügyeleti eljárás
 • Kényszertörlési eljárás
 • Vagyonrendezési eljárás
Követelésbehajtás
 • gyors és határozott fellépés
 • megfelelő eljárás kiválasztása (megtérülési esély és eljárási költségek figyelembe vételével)
 • egyezség esetén megbízó részére biztosítékok kikötése
 • gyakori egyeztetés felszámolóval, végrehajtóval
 • Kintlevőségek kezelése
 • Adósmonitorozás
 • Igényérvényesítés fizetési meghagyásos eljárásban
 • Igényérvényesítés peres eljárásban
 • Végrehajtási eljárás
 • Felszámolási eljárás
 • Csődeljárás
 • Részletfizetési megállapodás
 • Egyezség
 • Biztosítéki szerződés (kezesség, zálogjog)
Munkajog
 • változó munkaügyi szabályoknak való megfelelés
 • munkáltató érdekeinek védelme
 • javaslattétel opcionális rendelkezésekre
 • munkajogi gyakorlattal való összhang
 • Munkaszerződés kidolgozása
 • Munkaszerződés felülvizsgálata (az új Munka Törvénykönyve alapján)
 • Kötelező tájékoztató
 • Munkaköri leírás
 • Munkaszerződés módosítása
 • Külön-megállapodás
 • Munkaviszony megszüntetése (felmondás, közös megegyezéses megszüntetés)
 • Munkaügyi perek
 • Vezető állású munkavállalók
 • Munkahelyi adatvédelem
 • Létszámleépítés
 • Versenytilalmi megállapodás
 • Munkaerő-kölcsönzés
További szakterületek
Ingatlanjog
 • Adásvételi szerződés
 • Bérleti szerződés
 • Jelzálogjog alapítása
 • Haszonélvezet
Peres és egyéb eljárások
 • Polgári peres eljárás
 • Fizetési meghagyásos eljárás
 • Választottbírósági eljárás
 • Békéltető testületi eljárás
 • Cégeljárás
 • Felszámolási eljárás
Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági reklám
 • Honlapok, szerződéses dokumentumok fogyasztóvédelmi szempontú felülvizsgálata
 • Fogyasztóvédelmi eljárás
Adatvédelem
 • Adatvédelmi tájékoztató
 • Adatfeldolgozási szerződések
 • Adatkezelési szabályzat
 • Adatkezelési nyilvántartás